Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Naast de cijfers over discriminatie informeert de monitor over de voorlichtingen en gastlessen waarmee de Meldpunten aandacht schenken aan deze thematiek.

Nieuwste cijfers discriminatie Noord-Nederland

8 mei 2018

Veertig procent van de registraties bij de noordelijke discriminatiemeldpunten in 2017 betreft discriminatie op grond van herkomst en huidskleur. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017 Noord-Nederland, die de drie noordelijke Discriminatie Meldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland op 25 april 2018 presenteerden. Bij de politie is dat cijfer 38%. Hiermee is dit, net als in 2016, de meest voorkomende discriminatiegrond.

De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld. In Noord-Nederland zijn bij de politie 298, bij de Discriminatie Meldpunten 443 en bij het College voor de Rechten van de Mens 33 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers.

Ontwikkeling discriminatiemeldingen

Het aantal discriminatiemeldingen op grond van herkomst of huidskleur is bij de Meldpunten de afgelopen jaren nagenoeg stabiel. Bij de politie laten de cijfers een grilliger verloop zien. De reden hiervoor is niet bekend; er is aanvullend onderzoek noodzakelijk om te achterhalen waardoor dit kan.

Discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte laat voor het derde jaar op rij een stijging zien. In 2017 werd er 60 keer melding gemaakt op deze grond, in 2016 was dat 44 keer het geval en in 2015 ging het om 35 meldingen. Daarnaast wordt ook zwangerschapsdiscriminatie en discriminatie van transgenders vaker genoemd.

De arbeidsmarkt is verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de Meldpunten. In 2017 gingen 127 van de 443 meldingen over discriminatie op de arbeidsmarkt.

Het aantal meldingen op grond van seksuele gerichtheid is bij de Meldpunten gedaald van 48 in 2016 naar 31 in 2017. Bij de politie is op deze grond ook een daling zichtbaar, van 124 in 2016 naar 76 in 2017. Een oorzaak van de daling is niet direct duidelijk. Wel zetten steeds meer overheden specifiek beleid uit om discriminatie op grond van seksuele gerichtheid tegen te gaan. Mogelijk speelt dit een rol.

Toelichting Monitor

De Monitor Discriminatie kan gezien worden als een compacte, publieksvriendelijke factsheet rondom het thema ‘discriminatie’ in Noord-Nederland. Naast de cijfers over discriminatie informeert de Monitor over op welke wijze de Meldpunten d.m.v. voorlichtingen en gastlessen aandacht schenken aan deze thematiek. Het format van de Monitor Discriminatie Noord-Nederland is dit jaar overgenomen door verschillende regio’s in het land.

Het rapport is te vinden op de website van het Meldpunt Discriminatie Drenthe. Of bekijk de monitor direct via Monitor Discriminatie 2017 Noord-Nederland.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X