Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Een inspirerende dag over toekomstgerichte bereikbaarheid buiten gebaande paden.

Anders Bereikbaar

20 oktober 2016

Anders Bereikbaar: een inspirerend congres over toekomstgerichte bereikbaarheid buiten gebaande paden

Op donderdag 13 oktober jl. organiseerden de projectgroep Publiek Vervoer Groningen Drenthe, het OV-Consumentenplatform Groningen/Drenthe en de projectgroep Anders Benutten gezamenlijk het congres Anders Bereikbaar. Een inspirerend congres over toekomstgerichte bereikbaarheid buiten gebaande paden in MartiniPlaza in Groningen. Steden en vitale plattelandsgebieden hebben goed bereikbare voorzieningen; actieve overheden, ondernemers en inwoners werken samen aan duurzame oplossingen. “Hoe kunnen we bestaande netwerken en organisaties anders benutten om dit doel te realiseren?” was de centrale vraag deze ochtend. Ruim 150 bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincies, vervoerders en reizigersplatforms waren bij het congres aanwezig. CMO STAMM verzorgde de organisatie en heeft meegedacht over de inhoudelijke invulling.

Tijdens de plenaire sessie hield dr. Hans Peter Benschop een inspirerende lezing met de titel ‘de toekomst van vervoer: (ook) uw keuze!’. Hans Peter Benschop is directeur van het Trendbureau Overijssel. Hij nam alle aanwezigen mee in de voorspellingen van de toekomst en gaf handvaten hoe beslissers van nu omgaan met de onzekerheden van de toekomst. Want onzekerheid geeft kansen!

Na de plenaire sessie konden de deelnemers kiezen uit twee aangeboden deelsessies; Publiek Vervoer en Anders Benutten.

Publiek Vervoer

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onder meer het vervoer van mensen met een Wmo-pas en van leerlingen naar speciaal onderwijs. Provincies zijn verantwoordelijk voor openbaar vervoer. Alle gemeenten en de beide provincies van Groningen en Drenthe onderzoeken in het project Publiek Vervoer hoe de verschillende vormen van vervoer beter kunnen samengaan. De visie is om zoveel mogelijk reizigers in haar gebied de mogelijkheid te bieden om zelfstandig, efficiënt en betaalbaar te reizen. Ieder die dat nodig heeft wordt ondersteund. Harald Bouman, wethouder gemeente Eemsmond en Harry Hoefsloot, projectleider Publiek Vervoer presenteerden de toekomstplannen.

Anders Benutten

In het onderzoek Anders benutten nemen de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân en het ministerie van IenM initiatieven onder de loep die bijdragen aan bereikbaarheid en leefbaarheid van plattelandsgebieden. Nadruk ligt op slimme, betaalbare en volhoudbare aanpak: Wat maakt ze uniek? Wat zijn belemmeringen voor deze oplossingen? Hoe kunnen overheden deze initiatieven stimuleren en faciliteren? Marjon den Boer, projectleider Anders Benutten en Kjeld van der Schaaf, directeur KxA lieten onder meer zien hoe we met data over doelgroepenvervoer inzicht krijgen in vervoersstromen en kansen voor combinatie en efficiëntie. Dit gebeurde aan de hand van een met 14 noordelijke gemeenten ontwikkeld pilot-Informatieplatform.

Workshops

In diverse workshops met thema’s rondom mobiliteit en bereikbaarheid van steden en platteland gingen de deelnemers vervolgens uiteen in kleinere groepen. Onderwerpen als ‘autonoom vervoer’, ‘met een app van taxibusje naar openbaar vervoer’ en ‘modern vervoeren = mensen vervoeren’ zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die werden besproken en gedeeld. In de workshops zijn de deelnemers en workshopleider op interactieve wijze met elkaar in gesprek gegaan over kansen en onzekerheden wat leidde tot mooie discussies. In het verslag vind u van elke workshop de drie hoofdpunten die de workshopleider en deelnemers samen hebben opgesteld.

Tijdens de lunch was er de mogelijkheid om onder het genot van een broodje door te praten met de workshopleiders en met Harry Hoefsloot/ Harald Bouman over Publiek Vervoer en Marjon den Boer en Kjeld van der Schaaf over Anders Benutten. Deze kans werd door verschillende deelnemers aangegrepen. De sfeer was de gehele dag positief en prettig. De deelnemers zijn vertrokken met hopelijk allemaal nieuwe, positieve ideeën over kansen en uitdagingen op het gebied van publiek/openbaar vervoer en bereikbaarheid in krimpgebieden! Zoals een deelnemer mooi verwoordde: “We moeten meegaan in een veranderende wereld. Stilstaan is geen optie”.

Overzicht uitkomsten workshops

Presentatie van Hans Peter Benschop en van beide deelsessies

Foto’s van deze dag, fotograaf: Colette Vrolijk

Vragen over Publiek Vervoer? Mail Harry Hoefsloot: h.hoefsloot@publiekvervoer.nl.

Vragen over Anders Benutten, of het Informatieplatform en digitaal portaal? Mail Marjon den Boer: m.denBoer@drenthe.nl.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X