Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Je krijgt geen geen volledig beeld van de cliëntvraag als alleen professionals aan het woord komen.

Versnellingssessie: ‘Kwetsbare groepen’ spreken duidelijke taal

27 juni 2016

Via de versnellingssessie hebben diverse ‘kwetsbare groepen’ hun gemeente laten weten wat zij belangrijk vinden en zijn adviezen voor het beleid geformuleerd.

Mensen met heel weinig geld of schulden, mensen met verstandelijke, psychische, auditieve of visuele beperkingen… Doorgaans laten zij niet zo snel hun stem horen op een bewoners- of inspraakbijeenkomst. Maar hun ervaringen en opvattingen zijn zeker van belang voor het gemeentelijk beleid. Vandaar dat veel gemeenten naar mogelijkheden zoeken om juist ook hen te horen. De versnellingssessie blijkt daarvoor in veel gevallen een prima instrument.

Inloop GGz

In april van dit jaar organiseerde CMO STAMM in samenwerking met de Groningse gemeenten twee versnellingssessies over de Inloopfunctie GGz, één met professionals en één met bezoekers van de Inloop. Beide sessies gingen over de ‘cliëntvraag’, de wensen en behoeften van de doelgroep van de Inloop GGz. Onder meer kwam naar voren dat professionals en bezoekers op een aantal punten van inzicht verschilt over de cliëntvraag. Zo bleek dat bezoekers veel waarde hechten aan ruime en toegankelijke huisvesting van de Inloop GGz, terwijl de professionals de huisvesting helemaal niet noemden. Ook de kennis en kunde van professionals en stagiairs bleek voor de bezoekers een belangrijk punt. Bij de professionals kwam dat punt niet naar voren. Deze voorbeelden illustreren dat geen volledig beeld van de cliëntvraag wordt verkregen als alleen professionals aan het woord komen. De cliënten van de Inloop GGz hebben eigen inzichten, die ze heel goed zelf naar voren kunnen brengen.

Interessante informatie

CMO STAMM beschikt nu bijna twee jaar over een versnellingssessie (software, laptops e.d.). Zeer regelmatig wordt deze ingezet, voor uiteenlopende doelen en doelgroepen. Er zijn de afgelopen tijd diverse sessies gehouden met ‘kwetsbare groepen’, zoals Wmo-cliënten en mensen in armoede.  Dergelijke versnellingssessies leveren interessante informatie op voor het beleid. Deelnemers ervaren het meedoen bijna altijd als positief. Omdat ze belangrijke inbreng kunnen leveren en omdat ze ook horen wat hun lotgenoten ervan vinden. Natuurlijk is niet iedereen met een beperking in staat om zinvol mee te doen aan een versnellingssessie. Maar met een beetje (computer)hulp blijkt er verrassend veel mogelijk.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X