Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Groningers vinden de aardbevingen en de werkgelegenheid de belangrijkste onderwerpen bij de komende Statenverkiezingen.

Prioriteiten Groningers bij Statenverkiezingen

17 maart 2015

Groningers vinden de aardbevingen en de werkgelegenheid de belangrijkste onderwerpen bij de komende Statenverkiezingen. Maar ook zorgvraagstukken en duurzame energie verdienen volgens de Groningers hoge prioriteit. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen via  het Groninger Panel, een representatieve afspiegeling van de bevolking van 18 jaar en ouder.

Het Sociaal Planbureau Groningen selecteerde veertien onderwerpen uit de verkiezingsprogramma’s van de partijen die in de provincie Groningen meedoen aan de komende Statenverkiezingen. Het Groninger Panel mocht aangeven hoe het budget van de provincie Groningen over die veertien onderwerpen verdeeld zou moeten worden. De 1.445 deelnemende panelleden kozen ervoor meer dan de helft van het budget te besteden aan vier onderwerpen: aardbevingen, werkgelegenheid, steun voor gemeenten bij de uitvoering van zorgtaken en investeren in duurzame energie. Ook investeren in ziekenhuiszorg mag van het Groninger Panel wel wat kosten: negen euro van elke honderd die de provincie kan uitgeven.

Grote eensgezindheid

Uit het onderzoek valt op te maken dat de Groningers enorm eensgezind zijn over de onderwerpen die voor de Statenverkiezingen van belang zijn. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, laag en hoog opgeleiden, mensen die al dan niet in het aardbevingsgebied wonen, allemaal vinden ze aardbevingen en werkgelegenheid de twee belangrijkste  onderwerpen. Ook over het belang van de overige onderwerpen lopen de opvattingen weinig uiteen. Kennelijk denken mensen niet alleen aan hun eigen belang, want ook 65 plussers vinden werkgelegenheid belangrijk en ook stedelingen willen geld steken in de leefbaarheid van en het openbaar vervoer naar kleine dorpen.

Herindeling en ‘Eelde’ niet belangrijk

Onderwerpen die de Groninger bevolking met het oog op de Statenverkiezingen niet zo belangrijk vindt zijn ‘de bouw van megastellen’, ‘de gemeentelijke herindeling’ en de ‘plannen rond vliegveld Eelde’. Opmerkelijk is dat het hier gaat om drie politiek gevoelige onderwerpen, waarover de media regelmatig berichten.

Meer informatie:

Sociaal planbureau Groningen

Panel op OOG-tv: https://www.youtube.com/watch?v=1L2miXnz1b8

Artikelen:
http://www.oogtv.nl/2015/03/bevingen-en-werkgelegenheid-belangrijkste-verkiezingthemas/

http://www.gic.nl/wonen/4-zaken-die-de-groningse-kiezers-het-allerbelangrijkst-vinden-en

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X