Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

‘Van data naar duiding en dialoog’

Sociaal Planbureau Groningen

29 november 2016

Sinds 2013 vormt het Sociaal Planbureau Groningen een onderdeel van CMO STAMM. Het structureel ontsluiten van gegevens over het sociale domein van de eigen regio, het volgen van trends en ontwikkelingen daarin en de duiding daarvan vormt het fundament van het planbureau.

Het Sociaal Planbureau vervult een unieke positie in de provincie Groningen. Het geeft inzicht in wat speelt, wat werkt en wat schuurt. Hoe goed is het wonen, leven en werken in Groningen? En in hoeverre komt de leefbaarheid in de knel als gevolg van bevolkingskrimp, vergrijzing, decentralisaties en de aardbevingen? Het Sociaal Planbureau volgt deze ontwikkelingen en brengt de gevolgen in beeld voor de jeugd, de ouderen, de zorg, het onderwijs en andere aspecten van het sociale domein. Met als hoofddoel het ondersteunen van de beleidsontwikkeling bij de Groningse gemeenten, de provincie Groningen en maatschappelijke instellingen in Groningen.

Werkwijze

De werkwijze van het Sociaal Planbureau Groningen wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en beleidsrelevantie. Wij maken gebruik van monitors, maatwerkonderzoek, burgerpeilingen en kennis- en dialoogbijeenkomsten. Vanuit onze signalerende functie komen opvallende provinciale en regionale ontwikkelingen op de agenda van bestuurders en beleidmakers. Daarnaast is een online databank beschikbaar met cijfers op relevante beleidsthema’s.

Perspectief van inwoners

Het Sociaal Planbureau hecht grote waarde aan het perspectief en verhaal van inwoners. We combineren daarom waar dat kan feiten en cijfers met de beleving van inwoners. Het planbureau zet hiervoor verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden in, zoals het Groninger Panel en Versnellingssessies.

Het Groninger Panel telt inmiddels ruim 4.700 panelleden en spreekt zich regelmatig uit over maatschappelijke vragen die spelen binnen de provincie Groningen. Zo heeft het Groninger Panel zich in 2016 onder meer uitgesproken over de leefbaarheid in dorpen en wijken, hoe het staat met het politiek vertrouwen en over de veranderingen in de zorg.

Alle producten en diensten van het planbureau zijn beschikbaar voor gemeenten, provincie, maatschappelijke instellingen en andere geïnteresseerden.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X