Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Overig nieuws

Vluchtelingen en migranten.

Op de vlucht voor geweld in je eigen land. Op zoek naar veiligheid en een toekomst in Nederland. Alleenstaande jongeren zijn daarbij een extra kwetsbare groep. Hoe kijken wij naar vluchtelingen en migranten? Wat doen wij om hen te helpen? Een heel actueel vraagstuk met uiteenlopende meningen.

CMO STAMM wil het draagvlak voor vluchtelingen en integratie van migranten vergroten. We werken aan het inzicht in feiten en cijfers. Wij gaan uit van kansen en mogelijkheden. Omdat we zien dat nieuwkomers in Nederland veel te bieden hebben.
Samen met de MJD faciliteren wij het Kennisnetwerk Multicultureel Groningen dat zich inzet voor de integratie van nieuwe Nederlanders. Dit netwerk organiseert minimaal twee keer per jaar werkbijeenkomsten rond een actueel thema . Daarnaast ondersteunen wij gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij innovatieve projecten.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Arbeidsbemiddeling vluchtelingen gaat beter

In 2017 zijn concrete stappen gezet om statushouders naar werk te begeleiden.

Lees verder

Jongeren vertellen over hun thuisland Syrië

Hoe is het voor Syrische vluchtelingen hier in Nederland? Op 14 maart heeft het Kennisnetwerk Multicultureel Groningen (KMG) een themabijeenkomst over vluchtelingen uit Syrië georganiseerd.

Lees verder

Gelijke kansen voor iedereen op de stagemarkt?

Een belangrijk deel van de studenten met een niet-westerse achtergrond heeft geen vertrouwen in gelijke kansen op de stagemark

Lees verder

Drenten over ‘Wie en wat is een Nederlander?’

In gesprek met ‘autochtone’ Drenten over Nederlanderschap en de positie die etnische minderheden hierin hebben.

Lees verder

Nieuwsbrief.

Wij zijn gek op kennis delen en houden je graag op de hoogte met blogs, nieuws en projecten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Ook de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je hier aan.

Volg ons.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X